WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

spyglass

Bởi

Đây là một theme con của Book Rev Lite.

Phiên bản: 1.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 11 - 09 - 2017

Số lượt cài đặt: 1.000+

Spyglass is a book review WordPress Theme. The responsive, clean and modern design includes tools for presenting your books/products in a beautiful way. Works great for product review and amazon affiliate sites.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch spyglass

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ