WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Splendor

Bởi

Phiên bản: 1.0.3

Lần cập nhật cuối cùng: 13 - 04 - 2016

Số lượt cài đặt: 200+

Splendor is a bright photoblogging theme, featuring a logo, clean typography, and five user-selectable color schemes. With its large featured images, Splendor makes your photoblog look, if you'll forgive the wordplay, splendid.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Splendor

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ