WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Spiral Notebook

Bởi

Phiên bản: 1.1.0

Lần cập nhật cuối cùng: 29 - 05 - 2017

Active Installations: 80+

Trang chủ của Theme

Another novelty theme from Tradesouthwest. Built to look like a spiral notebook. SpiralNote uses Bootstrap design base, which is responsive and easy to modify. It supports customizable background, custom header image and background color; and sports both left and right sidebars. (The optional sidebars only appear if you choose the given Template: Let Hand, Right Hand.) Default page will be full-width; single post pages will show right sidebar. Attachment page and 404 template included. And to top off the novelty, Comment form looks like an index card. To remove the ruler lines on pages please follow the instructions in the readme.txt file. Demo at: https://leadspilot.com/spiral-note/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ