WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Speculate

Bởi

Đây là một theme con của Twenty Fifteen.

Phiên bản: 1.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 06 - 06 - 2017

Số lượt cài đặt: 800+

Trang chủ của Theme

Speculate is a child theme for the Twenty Fifteen default theme. You get several enhancements to typography, layout, while maintaining a clean, blog-focused, and a visually stunning design for simplicity. Speculate's simple, straightforward typography is readable on a wide variety of screen sizes, and suitable for multiple languages. Just like Twenty Fifteen, we maintained a mobile-first approach, meaning your content takes center-stage, regardless of whether your visitors arrive by smartphone, tablet, laptop, or desktop computer.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Speculate

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ