WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Sorbet

Bởi

Phiên bản: 1.2.3

Lần cập nhật cuối cùng: 08 - 06 - 2017

Active Installations: 2.000+

Trang chủ của Theme

Sorbet is a delicious treat for your blog or website. Colorful post formats help your content pop, while secondary information (navigation, search, social links, and widgets) is tucked neatly away in the header for easy access that doesn't crowd your content.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Sorbet

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ