WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

SocialMag

Bởi

Phiên bản: 1.1.1

Lần cập nhật cuối cùng: 19 - 02 - 2018

Active Installations: 1.000+

Trang chủ của Theme

SocialMag is a responsive magazine theme that provides a quick way for companies, startups, app developers, shops and bloggers to create a great looking magazine for content marketing. Focusing on content layouts, media and social sharing, SocialMag brings WordPress websites up to date with any online magazine and makes a great modern business theme. Custom controls for all typography. Header Video, Featured content section, masonry grids with multiple layouts, ad management, header layouts, full & boxed width, custom colors, custom panels, magazine slider, landing page, portfolio template, multiple sidebar layouts, font selection, social sharing, social network icons, Contact Form 7 integration and styles, custom contact page, custom ad sections for affiliate ads and Google Adsense. SocialMag comes WooCommerce, BBPress, BuddyPress compatible. SEO integration and makes full use of the Theme Customizer making it easy to customize your website.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch SocialMag

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ