WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

SKT Towing

Bởi

Phiên bản: 1.7

Lần cập nhật cuối cùng: 03 - 05 - 2016

Số lượt cài đặt: 600+

Trang chủ của Theme

SKT Towing is an automotive, repair, service industry, call to action and lead generating business, corporate or professional website related WordPress theme which can be used for multipurposes. Can be used for blogging, personal and any other kind of portfolio and photography and eCommerce websites as well. Compatible with WooCommerce, Nextgen Gallery and Contact Form 7 among other plugins. Simple, flexible and Easy to use. Demo: http://sktthemesdemo.net/towing/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch SKT Towing

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ