Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Phần mềm SKT

Bởi sonalsinha21

Commercial Theme

Hỗ trợ

This theme is free but offers additional paid commercial upgrades or support.

Phiên bản: 3.6

Lần cập nhật cuối cùng: 10 - 11 - 2023

Lượt cài: 700+

Phiên bản PHP: 7.4 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

SKT Software is a multipurpose WordPress theme which can be used for IT, repair, services, online medium, coaching, corporate, business, program, freeware, application, operating system, laptop, computer, courseware, productivity, file management and others. It comes with ready to import 150+ Elementor templates which can be used for home and inner pages. It is fast, flexible, simple and fully customizable. It is Gutenberg friendly and works with Siteorigin, Beaver builder, Brizy too.WooCommerce compatible. Documentation: https://www.sktthemesdemo.net/documentation/software-doc/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.