WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

SKT Parallaxme

Bởi

Phiên bản: 1.6.1

Lần cập nhật cuối cùng: 30 - 07 - 2015

Số lượt cài đặt: 400+

Trang chủ của Theme

SKT Parallax Me is a beautifully crafted parallax one page WordPress theme. It has got a nice parallax slider, ability to add upto 10 sections on single one page home. One may add custom menu navigation as well as drop down menus into this one page. This theme is best suited for corporates, business sites, photo bloggers, portfolio, freelancers as well as personal sites. Demo Link: http://www.sktthemes.net/shop/skt_parallax_me/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ