WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

SKT Hotel Lite

Bởi

Phiên bản: 1.7

Lần cập nhật cuối cùng: 07 - 06 - 2017

Số lượt cài đặt: 2.000+

Trang chủ của Theme

SKT Hotel is a hotel WordPress theme which is responsive. It caters to hotel, hospitality business, restaurant, eatery, cuisine, recipe, cafe, lodge, food joint and others. It is mobile friendly and has a very nice animated homepage. It can be easily set up using Customizer API. Demo Link: http://sktthemesdemo.net/hotel/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ