WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

SKT Hotel Lite

Bởi

Phiên bản: 1.9

Lần cập nhật cuối cùng: 04 - 09 - 2018

Active Installations: 2.000+

Trang chủ của Theme

SKT Hotel is a hotel WordPress theme which is responsive. It caters to hotel, motel, hospitality business, restaurant, eatery, cuisine, recipe, cafe, lodge, food joint, resort, chef, booking, room rent and others. It is mobile friendly and has a very nice animated homepage. It is compatible with Gutenberg and other page builders and WooCommerce friendly and contact form 7 friendly as well. It can be easily set up using Customizer API. Demo Link: http://sktthemesdemo.net/hotel/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ