WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Sin

Bởi

Phiên bản: 1.0.26

Lần cập nhật cuối cùng: 21 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 10+

Trang chủ của Theme

Sin is a mobile responsive, flat design WordPress theme with a touch of minimalism. It comes with an advanced customizer that allows you to change theme color and other aspects without touching a single line of code.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Sin

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ