WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

SimplyNews

Bởi

Đây là một theme con của Simpleasy.

Phiên bản: 5.9

Lần cập nhật cuối cùng: 19 - 05 - 2018

Active Installations: 900+

SimplyNews is a Modern Personal WordPress Blog Theme. It is modern and easy-to-use WordPress theme designed especially for bloggers who love sharing their thoughts about fashion, lifestyle, food or any topic that relies heavily on images, galleries, audio and video. Focuses on building personal, blog and magazine website about fashion, travel journey, tour, lifestyle, food... SimplyNews is totaly responsive so it adapts to any device it is viewed on. It will make your WordPress look beautiful everywhere. Easy installation and powerful settings are all you need to build excellent websites. It is basically also a clean, simple, elegant mostly black and white theme.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch SimplyNews

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ