WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

SimplyNews

Bởi

Đây là một theme con của Simpleasy.

Phiên bản: 5.4

Lần cập nhật cuối cùng: 09 - 02 - 2018

Số lượt cài đặt: 700+

Simplynews is a minimal, clean and easy to use personal blog WordPress theme with great attention to details. It is a fully responsive theme and it will look great on any device, be it a 17’ laptop screen or an iPad, iPhone.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch SimplyNews

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ