WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Simplue

Bởi

Phiên bản: 1.2.1

Lần cập nhật cuối cùng: 19 - 12 - 2013

Số lượt cài đặt: 70+

Simplue theme is a simple theme (made with HTML5 and CSS3, compatible with all browsers) to you use on your blog.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Simplue

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ