WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Simpli

Bởi

Phiên bản: 1.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 04 - 2018

Số lượt cài đặt: 400+

Trang chủ của Theme

Simpli is a fully responsive , clean , fresh, lightweight WordPress Theme for a professional blog driven theme. Through the customizer you can change colors, Quickly upload a Custom Logo, create an impressive Header Image, showcase your Featured Posts and see the preview in real-time.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Simpli

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ