WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Simpli

Bởi

Phiên bản: 1.0.4

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 04 - 2018

Active Installations: 300+

Trang chủ của Theme

Simpli is a fully responsive , clean , fresh, lightweight WordPress Theme for a professional blog driven theme. Through the customizer you can change colors, Quickly upload a Custom Logo, create an impressive Header Image, showcase your Featured Posts and see the preview in real-time.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Simpli

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ