WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Simpleasy

Bởi

Phiên bản: 1.2

Lần cập nhật cuối cùng: 09 - 02 - 2018

Số lượt cài đặt: 1.000+

Simpleasy is a Modern Personal WordPress Blog Theme. It is modern and easy-to-use WordPress theme designed especially for bloggers who love sharing their thoughts about fashion, lifestyle, food or any topic that relies heavily on images, galleries, audio and video. Focuses on building personal, blog and magazine website about fashion, travel journey, tour, lifestyle, food... Simpleasy is totaly responsive so it adapts to any device it is viewed on. It will make your WordPress look beautiful everywhere. Easy installation and powerful settings are all you need to build excellent websites. It is basically also a clean, simple, elegant mostly black and white theme.

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Simpleasy

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ