WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Short News

Bởi

Phiên bản: 1.0.8

Lần cập nhật cuối cùng: 21 - 02 - 2019

Lượt cài: 900+

WordPress Version: 4.3 or higher

Trang chủ của Theme

Short News theme is perfect for a news, newspaper, magazine or publishing site. Well documented and easy to use even for WordPress beginners. Share your news, stories and ideas. Engage your users with a clean reading experience.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Short News

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ