Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Shopstar!

Bởi Out the Box

Phiên bản: 1.1.24

Lần cập nhật cuối cùng: 03 - 11 - 2022

Lượt cài: 3.000+

Phiên bản PHP: 5.3 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

A Classic Never Goes out of Style. Shopstar! is a super stylish, fully responsive, easy to use WordPress theme perfect for an online store, fashion website or blog. Its minimalist design features let your products and visuals do the talking. Integrated with powerful plugins like SiteOrigin's Page Builder, WPForms and Recent Posts Widget Extended, as well as being Woocommerce-ready - it's easily customisable and ready to go. Download it today and get your customers shopping up a storm!

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Shopstar!

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.