WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Shopper

Bởi shopperwp

Phiên bản: 1.3.8

Lần cập nhật cuối cùng: 23 - 04 - 2019

Lượt cài: 4.000+

Trang chủ của Theme

The Shopper is free WooCommerce & Business WordPress Theme. It provides simply a cool and clean design, easy to use, customizable and fast WordPress theme designed thinking about users needs and requests. It is fully responsive, translation ready, SEO friendly theme with Structured data integrates for Articles & Products Structured data and integrates the industry standard WooCommerce, YITH WooCommerce Wishlist. The theme will be a perfect choice for online fashion store, sports store, handbags store, digital shop, men, kids or women store, cosmetics shop, accessories store, luxury jewelry and multipurpose online stores. See demo: https://demo.shopperwp.io/shopper/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Shopper

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.