WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Shk Corporate

Bởi

Phiên bản: 2.1.5

Lần cập nhật cuối cùng: 15 - 10 - 2018

Active Installations: 2.000+

Trang chủ của Theme

A Business theme which is ideal for creating a corporate or any other type of business website. SHK Corporate theme is a child theme of the Appointment WordPress theme. The theme uses the blue color variation that WordPress uses as default. You will find 3 separate header sidebars, which will be placed just above the menu section. The top header section is very useful when it comes to adding social media links, email IDs, contact information and any other important information that you want to share. All you need to do is add a few widgets and you are good to go.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ