WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Shipyard

Bởi

Phiên bản: 5.8

Lần cập nhật cuối cùng: 02 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 400+

Trang chủ của Theme

Shipyard is a free, clean, minimalistic, responsive, mobile-friendly WordPress theme. Features: sidebar, footer widgets, custom header image, custom background, custom logo to replace site title and tagline, full width page template, dropdown navigation. For more info please check readme file. Enjoy.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ