WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Shaped Blog

Bởi

Phiên bản: 1.6.1

Lần cập nhật cuối cùng: 05 - 02 - 2019

Active Installations: 3.000+

Trang chủ của Theme

Shaped Blog is a fully responsive personal WordPress blog theme with simple and fresh blog interface. With it's easy dashboard anyone can make multiple changes of the theme. It is scalable, highly customizable, SEO friendly, and translation ready personal blog theme that can be your best choice to build a stunning blog in no time.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Shaped Blog

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ