WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Shale

Bởi

Phiên bản: 1.2.4

Lần cập nhật cuối cùng: 20 - 01 - 2018

Số lượt cài đặt: 900+

Trang chủ của Theme

A modern, clean and light-weight responsive theme perfect for news, political, lifestyle, food, travel and culture blogs and simple magazines. Easy to use, and features a homepage slider and several useful options via the WordPress Customizer. Developed using SASS, Compass and Susy for grid layouts. SEO friendly.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Shale

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ