Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

SG Simple

Bởi cats_456

Đây là một theme con của SG Window.

Phiên bản: 1.6

Lần cập nhật cuối cùng: 24 - 01 - 2019

Lượt cài: 400+

Trang chủ của Theme

SG Simple is a simple yet customizable theme for WordPress. SG Simple has responsive design and a number of options in the Customizer (Google fonts, many layouts, custom sidebars, custom widgets, social icons, buttons and more). Supports popular plugins Jetpack and WooCommerce. See the demo at http://wpblogs.info/demo/sgsimple/.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch SG Simple

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.