Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

SG Grid

Bởi cats_456

Đây là một theme con của SG Window.

Phiên bản: 1.7

Lần cập nhật cuối cùng: 10 - 01 - 2019

Lượt cài: 400+

Trang chủ của Theme

This theme displays content in a Flexbox grid with 4, 3, 2 or 1 column. Right Sidebar layout can be changed to the left sidebar, both or full width layout. SG Grid has two full width widgetized areas at the top and bottom of website, it has footer with 3 columns, custom background and custom header, logo, 3 optional nav menus, Google fonts and other options in the customizer. SG Gris has a responsive design and can be used on mobile devices. Supported plugins: Jetpack's Portfolio and WooCommerce's Shop. Translation ready and translated in Russian. You can see the demo at http://wpblogs.info/demo/sggrid/ and documentation at http://wpblogs.ru/themes/how-to-video-sg-window-theme/.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch SG Grid

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.