Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

SG Double

Bởi cats_456

Đây là một theme con của SG Window.

Phiên bản: 1.7

Lần cập nhật cuối cùng: 10 - 01 - 2019

Lượt cài: 700+

Trang chủ của Theme

SG Double is a multipurpose theme for a blog, portfolio or e-commerce websites. It has a lot of options in the customizer, 4 page templates, custom header, custom background, layout choices (right/left/two columns or full width) for all pages according to a hierarchy, custom width for columns, per page sidebars, social icons, logo, Google fonts, CSS3+JQuery animation and more. SG Double is a responsive theme, it can be used on big computers and mobile phones. Translation ready and supports portfolio custom post type from Jetpack and WooCommerce. See the demo at http://wpblogs.info/demo/sgdouble/

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch SG Double

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.