Chuyển đến thanh công cụ

WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

SG Circus

Bởi cats_456

Đây là một theme con của SG Window.

Phiên bản: 1.6

Lần cập nhật cuối cùng: 10 - 01 - 2019

Lượt cài: 100+

Trang chủ của Theme

SG Circus is a responsive theme with bright colors. It has a number of layouts you can choose from: right column, left column, two columns, full width. 4 blog layouts, 3 color schemes (light, dark, blue) and 10 custom widgets. Supports popular plugins: Jetpack and WooCommerce. Can be used for a blog, portfolio or e-commerce. Child theme of SG Window. You can see the demo at http://wpblogs.info/demo/sgcircus/, documentation at http://wpblogs.ru/themes/how-to-video-sg-window-theme/.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch SG Circus

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.