WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Septera

Bởi

Phiên bản: 1.3.2

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 09 - 2018

Số lượt cài đặt: 5.000+

Trang chủ của Theme

A free, responsive theme for business and personal websites, with premium features and amazing customization options? Septera is a multipurpose theme, with a clean and elegant design, stylish typography and a great set of powerful yet easy to use customizer settings. SEO, Woocommerce, Google Fonts, wide and boxed layouts, masonry, social icons, translatable, RTL and an editable landing page with slider, featured icon blocks, image boxes and text areas.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Septera

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ