WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Sentio

Bởi

Phiên bản: 1.6.3

Lần cập nhật cuối cùng: 12 - 10 - 2016

Active Installations: 700+

Trang chủ của Theme

WordPress is about publishing content. Sentio theme is preserving this core feature and enhances this process in an elegant way. It's has a clean, sharp, modern design based on beautiful typography, nice micro interactions and a fully responsive layout. It looks great on all kind of screen resolutions and devices, it's fast and light. You can use Sentio to emphasize different types of content (standard posts, videos, images, quotes, links, etc.) and give your blog or site a fresh look and feel. Sentio will help you represent your blog, portfolio, creative agency, business site in the most beautiful and elegant way.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Sentio

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ