WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Screenr

Bởi

Phiên bản: 1.1.9

Lần cập nhật cuối cùng: 13 - 09 - 2018

Số lượt cài đặt: 10.000+

Trang chủ của Theme

Big - Bold and stylish, Screenr is a multiuse fullscreen theme well suited for business, portfolio, digital agency, product showcase, freelancers and everyone else who appreciate good design. Also with the flexible of the header and navigation, it can be use for one page or multiple pages website. The theme was built on Bootstrap 4, so you know it contains clean, precise code that makes for a highly streamlined site. (Live preview : http://www.famethemes.com/preview/?theme=Screenr)

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Screenr

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ