WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Scholarship

Bởi

Phiên bản: 1.0.9

Lần cập nhật cuối cùng: 03 - 10 - 2018

Active Installations: 2.000+

Trang chủ của Theme

Scholarship is a the Best Free WordPress Education Theme designed for university, college, school, online courses and other education related websites. Theme displays your site in the best possible way on smartphones, tablets, and laptops, as well as large desktop screens. The theme has a clean design with powerful features. Scholarship would be the best choice for anyone with an intent to promote education online. Launch your institutional site with the Scholarship education WordPress theme! We have great customer support via email, support forum. View full Demo here: http://demo.mysterythemes.com/scholarship/ | Support: https://mysterythemes.com/support/forum/themes/free-themes/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Scholarship

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ