WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Schema Lite

Bởi

Phiên bản: 1.0.6

Lần cập nhật cuối cùng: 04 - 11 - 2017

Số lượt cài đặt: 3.000+

Trang chủ của Theme

Schema Lite is a fast loading, ultra-SEO friendly WordPress theme that features rich snippets in order to help search engines identify all parts of your site and rank you higher. Full fledged demo >>>>>> http://demo.mythemeshop.com/s/?theme=Schema%20Lite <<<<<<

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ