WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Schema Lite

Bởi

Phiên bản: 1.2.0

Lần cập nhật cuối cùng: 14 - 04 - 2019

Lượt cài: 6.000+

Trang chủ của Theme

Schema Lite is a fast loading, ultra-SEO friendly WordPress theme that features rich snippets in order to help search engines identify all parts of your site and rank you higher. Full fledged demo >>>>>> http://demo.mythemeshop.com/s/?theme=Schema%20Lite <<<<<<

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Schema Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ