WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

SayBusiness

Bởi

Phiên bản: 1.1.5

Lần cập nhật cuối cùng: 07 - 10 - 2017

Số lượt cài đặt: 300+

SayBusiness is a fully responsive and customizable WordPress theme designed for any type of business. This theme makes your website to look awesome. It has Bootstrap grid for a harmonious fluid and retina ready. Compatible with: WooCommerce, LifterLMS, Contact Form 7, Yoast SEO, WP Users Avatar, qTranslate-x and Page Builder by SiteOrigin. Check demo at: http://saybusiness.webmarketingtransylvania.eu/free-version/

Các đánh giá

Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Add my review

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch SayBusiness

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ