WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Sanremo

Bởi

Phiên bản: 1.1.3

Lần cập nhật cuối cùng: 08 - 04 - 2017

Số lượt cài đặt: 500+

Trang chủ của Theme

With the minimalistic, elegant and clean design wordpress theme Sanremo gives you a gorgeous base to present your favourite fashion, crafts, artisans, lifestyle or travel blog entries and photos absolutely for free. Custom links to social sites widget, simply but elegant slider, carefully crafted elements will help you to create a perfect and harmonious website, making it the perfect choice from a simple blog. Now theme is optimized to work with JetPack, WooCommerce, Contact Form 7, Mailchimps and other popular free and premium plugins.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Sanremo

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ