WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

San Francisco

Bởi

Phiên bản: 1.0.10

Lần cập nhật cuối cùng: 30 - 10 - 2012

Số lượt cài đặt: 20+

A free SEO and Mobile Optimised WordPress Theme. This theme automatically resizes and realigns iteself to fit to any screen width. Beautiful when viewing on a mobile device with a smaller screen or on a large desktop screen.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ