WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Samurai

Bởi

Phiên bản: 1.0.7

Lần cập nhật cuối cùng: 13 - 10 - 2018

Số lượt cài đặt: 800+

Trang chủ của Theme

Samurai is minimal blog theme. This responsive theme is best to use for blog, travel, informative and life style coaches. It comes with option to change color of entire site, author profile widget, social links to connect with social networking sites and more.Samurai Blog Theme Contains Related Post, Featured Section.It Support Popular Plugin WooCommerce, Contact Form 7, Easy Digital Download.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Samurai

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ