WordPress.org

tiếng Việt

Themes List

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Samudra

Bởi wpkoithemes

Đây là một theme con của Lalita.

Phiên bản: 1.0.2

Lần cập nhật cuối cùng: 11 - 09 - 2019

Lượt cài: 300+

Phiên bản WordPress: 4.9 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Samudra is a child theme for Lalita WPKoi theme. You can find theme demos at wpkoi.com. Samudra has a colorful, powerful style and design for portfolio, business or agency content. The theme is multipurpose, so if You like the style, You can use it to represent Your art, business, an event, show Your portfolio, start a blog, start a webshop and sell Your products etc. The demos use Elementor, WooCommerce and Contact Form 7 plugins. The premium demo uses the Samudra premium plugin also. Samudra has an easy to use admin with a lot of customizer functions, so You can build Your dream without coding knowledge. The theme is responsive so looks good on almost every devices. You can setup multiple header styles, navigation styles and layouts. Build You site with Samudra Theme and share it with the world! You can also find a documentation with an install guide and a tutorial for the screenshot look on wpkoi.com/docs.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Samudra

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.