WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Sampression Lite

Bởi

Phiên bản: 2.1

Lần cập nhật cuối cùng: 03 - 06 - 2016

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

Sampression Lite is a free, Pinterest inspired responsive WordPress theme with an attractive masonry blog layout. The theme has a clean and lightweight design. It boasts of user-friendly customizing options making it very easy to customize your blog’s header, menus, widgets, background color, and images. The theme is also SEO friendly and translation ready, allowing you the freedom of expressing in your native language. Get free support at http://sampression.com/support and View live demo site at http://www.demo.sampression.com/sampression-lite

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Report

Does this theme have major issues?

Report this theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ