WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Saiph-Lite

Bởi

Phiên bản: 1.10.11

Lần cập nhật cuối cùng: 16 - 04 - 2016

Số lượt cài đặt: Ít hơn 10

Trang chủ của Theme

Saiph is a modern, stylish WordPress theme, that can be customized for a wide variety of contexts. With an excellent built-in functionality, Saiph gives you freedom to create an unique website and is optimised for loading speed!

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Saiph-Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ