WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Runo Lite

Bởi

Phiên bản: 1.3.7

Lần cập nhật cuối cùng: 26 - 08 - 2013

Active Installations: 300+

Trang chủ của Theme

Runo WordPress theme has been made especially for poets and writers. It is lightweight, clean, simple and spacious and feels like your favorite notebook - focus entirely on content. It has a custom menu, background and header image, three layout choices, widget support (sidebar and three footer widget areas) and advanced text/poetry editing tools. The user experience for all details from the text editor to print output has been designed with writers and readers in mind. Add footnotes easily with [ref]shortcode[/ref]. When wanted, it preserves extra line breaks and spaces in your writing - respects your poems, that is. The responsive and minimal layout looks good in every device. Runo Lite is ready to translate and is available in English, Finnish, Swedish and Russian. Cross-Browser compatible (even the IE6). Only in Runo Premium: modify the whole layout; select fonts and font size.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Runo Lite

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ