Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Rowling

Bởi Anders Norén

Community Theme

Contribute

This theme is developed and supported by a community.

Phiên bản: 2.1.1

Lần cập nhật cuối cùng: 23 - 12 - 2022

Lượt cài: 3.000+

Phiên bản PHP: 5.4 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Rowling is a clean, simple and elegant magazine theme for WordPress. It features a responsive design, great typography, Block Editor support, social menu support, custom accent color support, custom logo support, gallery post format support, and editor styles. Demo: https://andersnoren.se/themes/rowling/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Rowling

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.