WordPress.org

tiếng Việt

0
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Rowling

Bởi

Phiên bản: 1.11

Lần cập nhật cuối cùng: 12 - 12 - 2017

Số lượt cài đặt: 4.000+

Trang chủ của Theme

Rowling is a clean, simple and elegant magazine theme for WordPress. It features a responsive design, great typography, two menu locations, social menu support, custom accent color support, custom logo support, gallery post format support, editor style support, a Flickr widget and recent posts and recent comments widgets with thumbnails. Demo: http://www.andersnoren.se/themes/rowling/

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Phiên dịch

Dịch Rowling

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ