WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Rookie

Bởi

Phiên bản: 1.5.3

Lần cập nhật cuối cùng: 18 - 09 - 2018

Số lượt cài đặt: 8.000+

Trang chủ của Theme

Rookie is a fully responsive theme made for sports organisations looking to use the SportsPress plugin. Once you’ve installed the theme and SportsPress, you'll be able to select a preset for your sport and demo content to help you get started on building your sports website.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Rookie

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ