WordPress.org

tiếng Việt

Danh mục Theme

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Rookie

Bởi

Phiên bản: 1.5.2

Lần cập nhật cuối cùng: 08 - 02 - 2017

Số lượt cài đặt: 8.000+

Trang chủ của Theme

Rookie is a fully responsive theme made for sports organisations looking to use the SportsPress plugin. Once you’ve installed the theme and SportsPress, you'll be able to select a preset for your sport and demo content to help you get started on building your sports website.

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ