WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Rock N Rolla

Bởi

Phiên bản: 1.0.3

Lần cập nhật cuối cùng: 14 - 02 - 2017

Active Installations: 3.000+

Trang chủ của Theme

Rock N Rolla is a theme designed specifically with bands in mind. It functions as a great looking blog theme, but also has some excellent (and optional) home page features to help promote your latest material, tours or any other content you want to. Display a Soundcloud, ReverbNation, Mixcloud or Spotify track or playlist. Display a large format image slider which also supports YouTube video. Or add a post carousel to promote tour dates or other content you want to highlite. Of course yo ucan also upload your own logo and control the theme colors as well.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Rock N Rolla

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ