Themes List

Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Ridhi

Bởi Rara Theme

Commercial Theme

Hỗ trợ

This theme is free but offers additional paid commercial upgrades or support.

Phiên bản: 1.1.1

Lần cập nhật cuối cùng: 08 - 02 - 2024

Lượt cài: 400+

Phiên bản WordPress: 4.7 hoặc hơn

Phiên bản PHP: 5.6 hoặc hơn

Trang chủ của Theme

Ridhi is a lead-generating WordPress theme for coaches, speakers, mentors, consultants, entrepreneurs, therapists, and small business organizations. The strategically placed Newsletter banner section will drive your visitors to quickly connect with you and help you achieve a great milestone. The theme offers multiple sections to showcase your bio, services, testimonials, team members, contact details, and many more. The theme highlights you and your services, designed to help boost your business. Ridhi is SEO-friendly, speed optimized, translation ready and WooCommerce and RTL compatible. Check demo at https://rarathemes.com/previews/?theme=ridhi, read the documentation at https://docs.rarathemes.com/docs/ridhi/, and get support at https://rarathemes.com/support-ticket/.

Các đánh giá

Xem tất cả
Giao diện này chưa có đánh giá nào.
Thêm đánh giá của bạn

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Phiên dịch

Dịch Ridhi

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.