WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Ribosome

Bởi

Phiên bản: 2.5.0

Lần cập nhật cuối cùng: 03 - 01 - 2019

Active Installations: 8.000+

Trang chủ của Theme

Ribosome is a Gutenberg ready theme with a clear and neat design, easy to use and customize. Some its features are: header image or logo, custom theme color (blue, green, orange, pink or red), right sidebar or left, excerpts or entire entries on homepage, main menu on the left or centered, six different Google Fonts, thumbnails rounded or squared, two widgets areas (beginning and end of posts), related posts, customization panel, fully responsive, custom header, custom background and more. Translation Ready (English and spanish integrated). Required WordPress 4.1+.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Ribosome

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ