WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Phiên bản: 1.3.0

Lần cập nhật cuối cùng: 30 - 09 - 2018

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

Reykjavik is fresh, lightweight, speed and SEO optimized, accessibility ready WordPress theme perfect for your next business, portfolio, blog or WooCommerce e-shop website. You can customize all elements of the theme to your needs. The theme works perfectly with Beaver Builder, Beaver Themer, Elementor, Elementor Pro Theme Builder, Visual Composer or other page builder to create fantastic layouts. It features mobile-optimized codebase and design with unique, easy-to-access mobile navigation. Build your website in no time with integrated one-click demo import functionality. Impress your website visitors with this beautiful free theme! More at WebMan Design (https://www.webmandesign.eu)

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Reykjavik

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ