WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

ReviewZine

Bởi

Đây là một theme con của islemag.

Phiên bản: 1.0.6

Lần cập nhật cuối cùng: 06 - 04 - 2017

Active Installations: 3.000+

Trang chủ của Theme

A modern and clean free WordPress theme for tech magazines, news and newspaper media websites, personal fashion blogs, or photography, ReviewZine is responsive, flat, minimalist, SEO friendly, Retina ready, built with Bootstrap, and has social links. Released in 2016, the theme has Google AdSense banners, a magazine homepage template, custom backgrounds, filtered categories, tags, boxed layout, and live customizer. ReviewZine is WPML, Photo Gallery Grid,Contact Form 7,WP Product Review, SiteOrigin Page Builder, JetPack compatible, the theme is highly customizable and translation ready.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch ReviewZine

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ