WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

RestImpo

Bởi

Phiên bản: 2.0.5

Lần cập nhật cuối cùng: 27 - 09 - 2016

Số lượt cài đặt: 3.000+

Trang chủ của Theme

RestImpo is an easily customizable WordPress multipurpose theme. It is a fully responsive theme that allows for easy viewing on any device. It can be adapted to your needs using the Theme Customizer. RestImpo theme offers 6 pre-defined color schemes, 220 Google fonts, custom widgets for displaying the latest posts from the selected category, 2 menu areas, social networking icons, theme documentation and much more. Supports popular plugin WooCommerce. Available in Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Persian, Polish, Russian, Slovak and Spanish.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch RestImpo

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ