Themes List

0
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Theme này chưa được cập nhật hơn 2 năm nay. Nó có thể không còn được duy trì hay hỗ trợ và có thể có các vấn đề về khả năng tương thích khi được sử dụng với các phiên bản mới hơn của WordPress.

Responsive Mobile

Bởi CyberChimps

Phiên bản: 1.15.1

Lần cập nhật cuối cùng: 03 - 05 - 2019

Lượt cài: 2.000+

Trang chủ của Theme

Responsive II (codename Responsive Mobile) has a responsive, gutenberg compatible, mobile first grid system that adapts your website to mobile devices and the desktop or any other viewing environment. Theme features 9 Page Templates, 11 Widget Areas, 6 Template Layouts, 4 Menu Positions, Call-Out Section with a Call To Action Button, Custom fonts and Custom background image and more. Powerful but simple Theme Options for full CMS control with easy Logo Upload and Social Networking etc. Responsive II is WooCommerce Compatible, Multilingual Ready (WPML), RTL-Language Support, Retina-Ready, Search Engine Friendly and W3C Markup Validated. Cross-Browser compatible. Includes a team section to display your team members details. 3 different footer widget layout available. For Support - Support forum (https://cyberchimps.com/forum/free/responsive-ii/). View Responsive Mobile Demo (http://demos.cyberchimps.com/responsive-mobile/)

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.