WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Responsive Brix

Bởi

Phiên bản: 4.7.8

Lần cập nhật cuối cùng: 08 - 06 - 2019

Lượt cài: 1.000+

WordPress Version: 4.0 or higher

Trang chủ của Theme

Responsive Brix is a minimalist, fast loading ('A' Grade Google Page Speed), retina-ready, responsive theme with a modern bold design and easily customizable options. It is perfect for web agencies, studios, photography, portfolio, churches, corporate, personal and business websites. Easy to configure and customize, Responsive Brix comes with Full Width Stretched and Boxed layouts, beautiful HTML and image sliders, lots of color options, easy logo upload, 360+ font icons, pagination, custom widgets, sidebar options, and a lot more. It is built in HTML5 & CSS3, is SEO friendly, mobile optimized and retina ready. This theme is also translation ready. The theme is rigorously tested and optimized for speed and fast page load times and has secure and clean code. Theme support is available at https://wphoot.com/support/ You can also check out the theme instructions at https://wphoot.com/support/responsive-brix/ and demo at https://demo.wphoot.com/responsive-brix/ for a closer look.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo lỗi theme

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ