WordPress.org

tiếng Việt

1
Lọc theo chức năng
Lọc bởi:
Chỉnh sửa

Sơ đồ trình bày

Tính năng

Chủ đề

Trở về Danh sách các Theme

Relativity

Bởi

Phiên bản: 2.0

Lần cập nhật cuối cùng: 27 - 01 - 2018

Số lượt cài đặt: 1.000+

Trang chủ của Theme

A simple, one column WordPress theme for personal blogs. Useful as a starting point for your own customizations as well. Relativity has full support for all default Gutenberg blocks.

Hỗ trợ

Có điều muốn nói? Cần hỗ trợ?

Xem diễn đàn hỗ trợ

Báo cáo

Giao diện này có vấn đề nghiêm trọng?

Báo cáo giao diện này

Phiên dịch

Dịch Relativity

Không theme nào được tìm thấy. Thử một tìm kiếm khác.

Chuyển đến thanh công cụ